Är brokiga hundfästingen ny? Och hur farlig är den egentligen? Är brokiga hundfästingen ny? Och hur farlig är den egentligen?

Är brokiga hundfästingen ny?

Och hur farlig är den egentligen?

Den brokiga hundfästingen Dermacentor Reticulatus har nyligen hittats på en guldsjackal i Danmark, och i Sverige har det gjorts en handfull fynd under de senaste fem åren.

Den brokiga hundfästingen Dermacentor Reticulatus har nyligen hittats på en guldsjackal i Danmark, och i Sverige har det gjorts en handfull fynd under de senaste fem åren. Fästingen är mycket välkänd i övriga Europa. Med ett skiftande klimat migrerar fler djur från södra delar av Europa till Sverige.

Åtskilliga djur har kommit att korsa våra gränser och med dem kommer även parasiter och sjukdomar som parasiterna för med sig.

Dermacentor Reticulatus, som nu även kallas den brokiga hundfästingen, är alltså ingen ny fästingart, dock är den ny i Sverige. Det har länge varit en av de arter som det rekommenderas att man skyddar familjen och sitt husdjur mot när man reser söderut. Nu gäller även samma rekommendationer hemma i Sverige.

Brokig hundfästing kan bära på sjukdomar som tidigare inte förekommit i Sverige. Det är sedan tidigare känt att fästingar kan smitta både husdjur och människor med Borrelia, Anaplasmos och TBE. Dessvärre kan den brokiga hundfästingen överföra andra allvarliga sjukdomar som också kan drabba människor. De vanligaste är bakterien Rickettsia raoultii och parasiten Babesia Canis, vilka i värsta fall kan vara dödliga för hundar och orsaka sjukdomar hos människor.

Rickettsia raoultii kan leda till sjukdomen ”Rocky mountain spotted fever” som tillhör sjukdomsgruppen fläcktyfus. Symtomen visar sig som svarta sår runt fästingbettet, feber och svullna lymfkörtlar. Övriga symtom kan vara nedsatt aptit, uppkastning, diarré och svullnad i huvud och ben.

Parasiten Babesia Canis kan leda till sjukdomen Babesios, en malarialiknande sjukdom som angriger de röda blodkropparna på samma sätt som malaria. I allvarliga fall kan Babesios orsaka blodbrist och övriga symtom som bland annat feber, trötthet, nedsatt aptit och bleka eller gulaktiga slemhinnor.

Både “Rocky mountain spotted fever” och Babesios är sjukdomsframkallande hos människor och kan vara dödliga för hundar. Sjukdomen överförs när den infekterade fästingen suger blod. Om du vill skydda din hund och katt och din familj mot brokig hundfästing är det en stor fördel att använda ett fästingskydd som håller fästingara borta från hunden och katten.

Båda sjukdomarna kan diagnostiseras med hjälp av blodprov hos veterinären och kan behandlas med antibiotika om de upptäcks i tid. Om du misstänker att din hund eller katt har blivit smittad, bör du kontakta din veterinär.


_____________________________________
Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt

FLER ARTIKLAR FOR DIG