Avmaskning för dräktiga och digivande katter Avmaskning för dräktiga och digivande katter

Avmaskning för dräktiga och digivande katter

Katter som vistas ute och därmed riskerar att drabbas av maskinfektioner riskerar även att föra smittan vidare i den miljö de vistas i.

Maskägg kan sprida sig i miljön och t.ex. infektera kattungar. Drontal vet. innebär säker avmaskning till dräktiga och digivande katter mot alla i Norden förekommande band- och rundmaskar.

Hur vet man att katten är smittad med bandmask?

Rundmaskar märks som regel inte, men vid kraftigare infektioner kan katten hosta och/eller kräkas upp maskar. Spolmaskar är lätta att känna igen då de är ljusa, upp till 8 cm långa och runda i genomskärning.

Bandmask syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja i avföringen eller i pälsen under svansen. Andra bandmaskar, som t. ex Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat. Du kan själv avmaska vid symptom eller misstanke om mask. Prata med din veterinär om du är osäker.

Hur får katten mask?

Om din katt jagar och äter en mus, fågel eller annat bytesdjur, kan den drabbas av en maskinfektion. Dessa bytesdjur är ofta bärare av smittsamma masklarver. Avföring från ett maskinfekterat djur kan även finnas i jorden och innehålla maskägg. Vissa sorter av maskägg överlever flera år i jorden. Om en katt får i sig jord kan den alltså också bli smittad av mask.

Drontal vet. till katt är en enkel engångsbehandling mot i Norden förekommande band- och rundmaskar inklusive Rävens dvärgbandmask. Tabletten kan ges med eller utan mat.

Drontal vet. finns att köpa receptfritt på apoteket.

FLER ARTIKLAR FOR DIG