Bandmask Bandmask

BANDMASK

Bandmaskar är, som namnet antyder, platta och avlånga till formen. De smittar genom mellanvärdar så som möss och andra bytesdjur, i vissa fall även loppor.

bandmask

Bandmaskar är, som namnet antyder, platta och avlånga till formen. De smittar genom mellanvärdar så som möss och andra bytesdjur, i vissa fall även loppor. Hundar och katter får i sig larver, som även kallas dynt, när de äter mellanvärden och larverna utvecklar sig till vuxna maskar i kroppen på ditt husdjur. Hundar kan i Sverige smittas med flera arter av bandmask från flera olika mellanvärdar. Den vanligaste bandmasken hos hund smittar bland annat via gnagare, och fåglar. Det finns även arter som smittar via andra mellanvärdar som harar och kaniner. Hos katt har bara en art av bandmask hittats i Sverige och mellanvärdar för denna bandmask är råttor, möss och sorkar.

SPÅR AV BANDMASK

Bandmaskinfektioner uppmärksammas både på hundar och på katter och då kan du som djurägare se enstaka bandmaskleder, som även kallas proglottider, i djurets avföring. Som regel visar hunden eller katten inga symtom. De större arterna av bandmask syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja av ”risgryn” i avföringen eller pälsen ¬under svansen. Andra bandmaskar, till exempel Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat. Bandmaskar smittar inte mellan hundar och katter. Katter kan heller inte överföra smittan till människor. Däremot kan hundar smitta människor med rävens dvärgbandmask. Om du är osäker på om din hund eller katt har drabbats av en bandmaskinfektion kan du prata med din veterinär. Veterinären kan även hjälpa till att artbestämma bandmasken.

RÄVENS DVÄRGBANDMASK

I februari 2011 gjordes det första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige, och den finns sedan långtid i Syd- och Mellaneuropa. Parasiten kan vara dödlig för människor. Hundar och rävar smittas av rävens dvärgbandmask genom att äta små bytesdjur, främst sorkar. Hundar och rävar visar inga symptom på smitta och utgör en smittkälla till människor. SVA rekommenderar det aktiva ämnet prazikvantel till behandling av rävens dvärgbandmask.

MASK FAKTA

Ägg

En spolmaskhona kan producera svindlande 85.000 ägg per dag

Mus

Ditt husdjur kan få inälvsmask om de äter en mus, fågel eller en kanin

Mask

Visste du att vissa typer av bandmask kan bli upp till 4,5 meter långa?