Djuren behöver någon som kan föra deras talan Djuren behöver någon som kan föra deras talan

Djuren behöver någon

som kan föra deras talan

Våra husdjur och bästa vänner har rätt att må bra. Därför samarbetar Bayer Animal Health och Apoteket för att stödja Djurens Vänner, en djurskyddsförening som för djurens talan. För varje köpt avmaskningsprodukt från Drontal-serien* eller Seresto fästinghalsband sponsrar vi Djurens Vänner och ger dig chansen att hjälpa hemlösa katter till ett nytt hem.

Djurens Vänner bedriver djurhem över hela Sverige, där hemlösa och övergivna katter tas om hand och omplaceras. Alla katter som kommer in får den vård de behöver för att återhämta sig och bli friska innan de omplaceras till ett nytt kärleksfullt hem.

Därför stöder vi Djurens vänner

En djurskyddsförening är djurens fackförening. De för djurens talan. En stark djurskyddsrörelse är det bästa stöd vi kan ge djuren. Djurens Vänner är en ideell rikstäckande organisation som i dagsläget består av 16 olika lokala djurskyddsföreningar. Som djurskyddsförening har Djurens Vänner flera verksamhetsområden, bland annat verkar dem för att upplysa och informera om djurs behandling men de tar även hand om och omplacerar katter. Att värna om djurens rättigheter innebär stort engagemang och arbete från Djurens Vänner. Att ge vård och skydd till djur ligger oss varmt om hjärtat. Därför ser vi det som en självklarhet att våra produkter kan bidra till att hjälpa fler fyrbenta vänner. Och därför sponsrar vi till Djurens vänner varje gång du köper Seresto fästinghalsband eller en avmaskningsprodukt från Drontal-serien.

Vid köp av Seresto vet. och Drontal-serien stöttar du samtidigt Djurens Vänner, samtidigt som du skyddar din hund eller katt mot parasiter

Som djurägare kan du vara med och bidra till att Djurens Vänner kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vid varje köp av Seresto fästinghalsband eller en avmaskningsprodukt från Drontal-serien går 15 respektive 5 kronor oavkortat till Djurens Vänner. Genom att själv skydda din hund eller katt mot parasiter kan du som djurägare också bidra till att skydda och värna om fler djur som behöver hjälp.

Här kan du göra ditt köp
Drontal-serien Djurens Vanner

Enkel och riktad avmaskning med Drontal-serien

  • Engångsdos
  • Finns för små och stora, unga och vuxna hundar och katter
  • Alla relevanta rund- och bandmaskar i Sverige (inklusive rävens dvärgbandmask)
Seresto packshot Djurens Vanner

Seresto vet. halsband skyddar mot fästingar, loppor och löss.

  • Enkelt att använda
  • Upp till 8 månaders skydd
  • Motverkar fästingburna sjukdomar
  • Vattenfast
  • Unlock-funktion

Vill du veta mer om Djurens Vänner?

 

* Drontal-serien består av Droncit vet. (prazikvantel), Drontal vet. (pyrantelembonat / prazikvantel), Dronbits/Drontal Comp. Forte vet. (febantel / pyrantelembonat / prazikvantel) och Welpan (febantel / pyrantel).

Produktinformation

Droncit vet. 50 mg tabletter (prazikvantel)  till katt och hund. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion. (QP52AA01). Indikationer: För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Echinococcus multilocularis, Echinoccus granulosus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides. Biverkningar: Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma Dräktighet och laktation: Kan administreras under dräktighet och digivning. Dosering: 1 tablett/10 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller inblandat i foder. Datum för översyn av produktresumén: 2014-09-08.
 
Drontal vet. 230 mg/ 20 mg tabletter (pyrantelembonat / prazikvantel) till katt. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion(QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektion orsakad av rundmask och bandmask såsom: Spolmask (T. cati), hakmask (A.tubaeforme, A.braziliense), bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.spp., J.spp.). Kontraindikationer: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Biverkningar: Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Dosering: Engångsdos 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret. Datum för översyn av produktresumén: 2015-06-12.
 
Dronbits 150 mg/144 mg/50mg tabletter/Drontal Comp. Forte vet. 525 mg/504 mg/175 mg tabletter (febantel / pyrantelembonat / prazikvantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: Avmaskningsmedel till hund mot rundmask och bandmask. Spolmask (T.canis, T.leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.multiceps, M.spp.). Dessutom som profylaktisk avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och somsamtidigt antas ha infektion med rundmask. Biverkningar: I ytterst sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma. Dräktighet och laktation: Säkerheten har inte undersökts under den första och andra trimestern. Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten Dosering: Dronbits: 1 tablett/10 kg kroppsvikt som engångsdos. Drontal Comp. Forte vet.: 1 tablett/35 kg kroppsvikt som engångsdos. Tabletterna ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret. Inga restriktioner beträffande födointag. Datum för översyn av produktresumén: Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg: 2016-08-26; Drontal Comp. Forte: 2014-12-29.
 
Welpan vet. 15 mg/ml/5 mg/ml oral suspension (febantel / pyrantel) Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AC55). Indikationer: För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av mask såsom: Spolmask (T.canis, T.Leonina), hakmask (U.stenocephala, A. caninum), piskmask (T.vulpis). Försiktighetåtgärder: Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg. Dräktighet och laktation: Använd inte till dräktiga eller digivande tikar. Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré). Dosering: 1 ml suspension per kg kroppsvikt ges direkt i munnen som engångsdos. Till följd av parasit överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. Det rekommenderas att behandlingen påbörjas när valpen är 2 veckor gammal och att den upprepas med lämpliga intervall (t.ex. varannan vecka) tills avvänjning. Datum för översyn av produktresumén: 2013-12-12.

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp. Farmakologisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel. Receptfritt. Varningar: Låt inte små barn leka med halsbandet och stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Senaste översyn av produktinformation (SPC): 2016-12-07. Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. Ombud: Bayer A/S, Danmark, Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: www.fass.se.

FLER ARTIKLAR FOR DIG