Dronspot avmaskning till katt Dronspot avmaskning till katt

DRONSPOT® vet.

ETT ENKELT SÄTT ATT AVMASKA KATTER

Katter älskar äventyr och är duktiga jägare. Men fångar de ett byte kan de också få mask. En katt kan vara infekterad utan att det märks och det är inte alla katter som uppskattar tabletter när de ska behandlas. Upptäck Dronspot® vet den nya enkla spot-on behandlingen som behandlar din katt mot rund- och bandmask. Dronspot® vet är en bekväm lösning för såväl katt som ägare. Spot-on lösningen ges i form av ett par droppar i nacken på katten.

Avmaskning till katt

Katter kan behöva avmaskas året runt

Låtsas din katt att den bara jagar solkatter och dammråttor och aldrig gör en fluga förnär? Glöm det. En katt har nio liv och de flesta är hemliga. Vissa äventyr kan leda till en maskinfektion. En behandling med Dronspot® vet verkar mot de arter av rund- och bandmask som är vanligt förekommande i Norden. Det kallar vi enkel avmaskning!

Dronspot® vet säljs receptfritt på ditt apotek.

Tecken på att katten har mask

Det finns några tydliga symtom på att katten kan ha mask.

1. Sämre päls
Maskinfektion kan leda till att pälsen blir matt och livlös.

2. Svullen mage
Kattungar kan få svullen mage av spolmask.

3. Minskad aptit
En maskinfektion kan leda till minskad matlust.

4. Överdriven tvättning av baken
Om din katt tvättar sig i rumpan oftare än vanligt kan det bero på att det kliar på grund av bandmaskinfektion.

5. Diarré
En maskinfektion kan ge upphov till diarré, särskilt hos kattungar.

6. Kräkningar
Ibland kan maskinfektionen orsaka kräkningar och det kan komma upp hela spolmaskar.

Dronspot® vet är lätt att applicera

Applicera dronspot

Håll pipetten rakt upp, vrid och ta av locket.
Vänd locket upp-och-ned för att öppna den förseglade pipetten.

Applicera dronspot

Dela pälsen så huden blir synlig, precis nedanför skallbasen.

Applicera dronspot

Placera toppen på pipetten på huden och tryck ordentligt ett par gånger. Innehållet ska komma direkt på kattens hud. Appliceras endast på oskadad hud.

Katt ikon

En av tio kattägare behandlar enbart sin katt när den drar sin bakdel längs golvet – detta är ett lätt igenkännligt tecken på att din katt har tarmmask – men även katter som inte visar några symtom kan vara drabbade.

Liten, mellan eller stor katt? En dos räcker

Tre storlekar för rätt dosering. Varje förpackning innehåller två pipetter motsvarande två behandlingar.
Dronspot® vet verkar mot de flesta maskar som förekommer i Sverige, som rund- och bandmask.
Dronspot® vet kan användas på dräktiga och digivande katter, samt kattungar från 8 veckor.

Dronspot® vet säljs receptfritt på ditt apotek.

Små katter

Dronspot till små katter
Vikt: 0,5-2,5 kg
Behandlar mot: Bandmask och rundmask
Dosering: En pipett i nacken på din katt
Innehåller: Praziquantel och Emodepsid

Mellanstora katter

Dronspot till mellanstora katter
Vikt: Vikt 2,5-5 kg
Behandlar mot: Bandmask och rundmask
Dosering: En pipett i nacken på din katt
Innehåller: Praziquantel och Emodepsid

Stora katter

Dronspot till mellanstora katter
Vikt: Vikt 5-8 kg*
Behandlar mot: Bandmask och rundmask
Dosering: En pipett i nacken på din katt
Innehåller: Praziquantel och Emodepsid

*Till katter över 8 kg använd en kombination av pipetter som motsvarar kattens vikt.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar spot-on applikationen? Kommer den verkligen åt masken i tarmen?

Dronspot® vet appliceras i nacken på din katt, direkt på huden. Härifrån tas de aktiva substanserna upp genom huden och via blodet till maskarna.


Behöver jag avmaska min innekatt?

En katt kan få mask även om den aldrig går ut. Det finns insekter som kan bära på ägg och larver, och det kan räcka med att din katt fångar en fluga för att den ska bli smittad. Likaså om det kommer in en mus i huset och katten fångar den.

Behöver jag avmaska även om katten ser helt frisk ut?

En maskinfektion syns inte alltid utanpå. Att avmaska regelbundet, eksempelvis ett par gånger om året, kan skydda din katt och din familj.*

*Källa: Esccap

Vilka maskar är Dronspot® vet effektiv mot?

Dronspot® vet är effektiv mot vanligt förekommande maskar i Sverige. Rundmask Toxocara cati och Toxascaris leonina, samt bandmask Dipylidium caninum och Taenia taeniaeformis.

Finns det några biverkningar?

Alla läkemedel kan ge biverkningar. De flesta katter tål Dronspot® vet väl. Biverkningar ska rapporteras, så kontakta din veterinär om din katt uppvisat några biverkningar efter att du använt Dronspot® vet. Läs bipacksedeln innan använding.

Vilka aktiva substanser har Dronspot® vet?

Dronspot® vet innehåller två aktiva substanser, prazikvantel och emodepsid. Två effektiva substanser som samverkar för att behandla mot alla i Sverige vanligt förekommande rund- och bandmaskar i kattens tarm.

ETT ENKELT SÄTT ATT AVMASKA KATTER

Låtsas din katt att den bara jagar solkatter och dammråttor och aldrig gör en fluga förnär? Glöm det. En katt har nio liv och de flesta är hemliga. Vissa äventyr kan leda till en maskinfektion. Upptäck Dronspot® vet den nya enkla spot-on behandlingen som behandlar din katt mot rund- och bandmask. En dos direkt på huden är effektivt mot de flesta maskar som förekommer i Sverige. Finns receptfritt på ditt apotek. Läs bipacksedeln innan användning.

Dronspot vet 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter, 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter och 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter (prazikvantel / emodepsid). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: QP52AA51. Medel mot endoparasiter. Indikationer: Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask (Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme) och bandmask (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis) hos katter. Kontraindikationer: Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg.Biverkningar: Salivering (dregling) och kräkning samt milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi (ostabil eller snubblande gång) eller tremor (skakningar) kan förekomma i mycket sällsynta fall. I mycket sällsynta fall har övergående alopecia (håravfall), pruritus (klåda) och/eller inflammation observerats på applikationsstället. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Dosering: Spot-on (endospipetter) för utvärtes bruk på huden. De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Dronspot/kg kroppsvikt. För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt. För behandling av katthonor för att förhindra överföring av Toxocara cati (L3-larvstadie) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt. Datum för översyn av produktresumén: 2019-05-20. Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, Tyskland. Ombud: Bayer A/S, Danmark, Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: Se www.fass.se. SE1907Q38.