Skydda din hund och katt mot mask Skydda din hund och katt mot mask

SKYDDA DIN HUND OCH KATT MOT MASK

För de flesta djurägare är det viktigt att hålla sin hund eller katt frisk, glad och parasitfri. Vi vet hur mycket en hund eller katt kan betyda och därför har vi på Bayer ägnat många år på forskning för att utveckla bra produkter för sällskapsdjur.

Drontal-familjen hjälper till att skydda din hund eller katt mot inälvsmask. Genom att avmaska vid behov, kan du vara säker på att skydda din hund eller katt mot inälvsmask och problem som kan orsakas av mask.

Mask hos hund och katt

MASK HOS HUND OCH KATT

De flesta hundar och katter får mask någon gång i livet. Hos valpar och kattungar är det vanligare att se symptom än hos vuxna hundar och katter. Vid behov kan du själv avmaska din katt eller hund med receptfria produkter som du hittar hos ditt apotek.

Alla produkter i Drontal-serien har en effekt mot maskar i tarmen och kan användas vid riktad behandling mot alla relevanta mag- och tarmmaskar hos hund och katt i Sverige.

MASK HOS HUND OCH KATT

De flesta hundar och katter får mask någon gång i livet. Hos valpar och kattungar är det vanligare att se symptom än hos vuxna hundar och katter. Vid behov kan du själv avmaska din katt eller hund med receptfria produkter som du hittar hos ditt apotek.

Alla produkter i Drontal-serien har en koncentrerad effekt mot maskar i tarmen. Av denna anledning rekommenderas alla produkterna i Drontal-serien vid riktad behandling mot alla relevanta mag- och tarmmaskar hos hund och katt i Sverige.

Mask hos hund och katt

3 HUVUDSAKLIGA SMITTKÄLLOR

Ägg från andra hundars och katters avföring
Larver från smittede bytesdjur
Valpar som smittas i livmodern och via modersmjölken. Kattungar kan smittas via digivning

Det finns många anledningar till att du bör avmaska din hund eller katt. Det främjar inte bara en god hälsa och minskar smittspridning, utan hjälper också till att bekämpa maskrelaterade sjukdomar som kan vara skadliga för våra husdjur. Det finns även allmänna hälsoaspekter i samband med mask, eftersom infektionen kan överföras till människa, särskilt yngre barn.

Vuxna hundar och katter avmaskas vid behov. Dock kan valpar och kattungar, katter som jagar och äter möss, hundar och katter med tillgång till rått kött eller som drabbas av loppor behöva behandling oftare än andra.

3 HUVUDSAKLIGA SMITTKÄLLOR

Det finns många anledningar till att du bör avmaska din hund eller katt. Det främjar inte bara en god hälsa och minskar smittspridning, utan hjälper också till att bekämpa maskrelaterade sjukdomar som kan vara skadliga för våra husdjur. Det finns även allmänna hälsoaspekter i samband med mask, eftersom infektionen kan överföras till människa, särskilt yngre barn.

Vuxna hundar och katter avmaskas vid behov. Dock kan valpar och kattungar, katter som jagar och äter möss, hundar och katter med tillgång till rått kött eller som drabbas av loppor behöva behandling oftare än andra.

Ägg från andra hundars och katters avföring
Larver från smittede bytesdjur
Valpar som smittas i livmodern och via modersmjölken. Kattungar kan smittas via digivning

7 TECKEN PÅ MASK

Det är inte alltid en maskinfektion märks på din hund eller katt men ibland kan vissa typiska symptom visa sig. Håll utkik efter dessa tecken.

1. Minskad aptit
En framskriden maskinfektion kan få din hund eller katt att bli uppsvälld vilket kan leda till tappad mattlust.

2. Kräkningar
Ibland kan maskinfektion orsaka kräkningar och det kan komma upp hela spolmaskar när hunden eller katten kräks.

3. Svullen mage
Det är inte ovanligt att kattungar och hundvalpar får en svullen mage av spolmask.

4. Sämre päls
Om maskinfektionen leder till undernäring hos din hund eller katt kan pälsen se matt och livlös ut.

5. Åker kana
Din hund eller katt kan börja dra baken längs marken eller golvet, detta är vanligast bland hundar och kan bero på en maskinfektion som ger klåda.

6. Överdriven tvättning av baken
Om din hund eller katt tvättar sin bak oftare än vanligt, kan detta bero på att det kliar på grund av en maskinfektion.

7. Diarré
Diarré orsakad av maskinfektion är särskilt vanligt hos valpar och kattungar.

7 TECKEN PÅ MASK

Det är inte alltid en maskinfektion märks på din hund eller katt men ibland kan vissa typiska symptom visa sig. Håll utkik efter dessa tecken.

1. Minskad aptit
En framskriden maskinfektion kan få din hund eller katt att bli uppsvälld vilket kan leda till tappad mattlust.

2. Kräkningar
Ibland kan maskinfektion orsaka kräkningar och det kan komma upp hela spolmaskar när hunden eller katten kräks.

3. Svullen mage
Det är inte ovanligt att kattungar och hundvalpar får en svullen mage av spolmask.

4. Sämre päls
Om maskinfektionen leder till undernäring hos din hund eller katt kan pälsen se matt och livlös ut.

5. Åker kana
Din hund eller katt kan börja dra baken längs marken eller golvet, detta är vanligast bland hundar och kan bero på en maskinfektion som ger klåda.

6. Överdriven tvättning av baken
Om din hund eller katt tvättar sin bak oftare än vanligt, kan detta bero på at det kliar på grund av en maskinfektion.

7. Diarré
Diarré orsakad av maskinfektion är särskilt vanligt hos valpar och kattungar.

DRONTAL® FÖR HUNDAR

Välsmakande tabletter som är lätta att ge.

De vanligaste typerna av inälvsmask hos hundar är spolmask, hakmask och bandmask. Det är viktigt att du avmaskar hunden vid behov för att ha kontroll på problemet. Utan behandling kan inälvsmask leda till aptitlöshet, blodbrist, viktminskning, kräkningar, diarré och trötthet – i många fall märks inga yttre tecken på mask, fast de lever och frodas inuti hunden.

Dronbits är avmaskningstabletter som dödar alla relevanta inälvsmaskar som förekommer bland hundar i Sverige. Lätta att administrera och med en tilltalande köttsmak. Med Drontal kan du ta hand om din hund genom att skydda den mot maskinfektion.

Drontal hund
Drontal för katter

DRONTAL® FÖR KATTER

Effektiva avmaskningstabletter.

Behovet av avmaskning kan variera beroende på om du har en inne- eller utekatt. De vanligaste typerna av inälvsmask hos katter är spolmask och bandmask. De flesta katter kommer att råka ut för en maskinfektion någon gång i sitt liv.

Det är viktigt att du avmaskar katten vid behov för att ha kontroll på problemet. Utan behandling kan inälvsmask orsaka aptitlöshet, blodbrist, viktminskning, kräkningar, diarré och trötthet. Oftast märks inga yttre tecken på mask, även om de lever och frodas inuti katten.

DRONTAL® FÖR KATTER

Effektiva avmaskningstabletter.

Behovet av avmaskning kan variera beroende på om du har en inne- eller utekatt. De vanligaste typerna av inälvsmask hos katter är spolmask och bandmask. De flesta katter kommer att råka ut för en maskinfektion någon gång i sitt liv.

Det är viktigt att du avmaskar katten vid behov för att ha kontroll på problemet. Utan behandling kan inälvsmask orsaka aptitlöshet, blodbrist, viktminskning, kräkningar, diarré och trötthet. Oftast märks inga yttre tecken på mask, även om de lever och frodas inuti katten.

Drontal för katter

DRONTAL-SERIEN MOT MASK

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar och katter. I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Drontal-serien består av Droncit vet. för behandling mot bandmask hos hund och katt, Drontal vet. för kombinationsbehandling mot rund- och bandmask hos katt, Dronbits för kombinationsbehandling mot både rund-och bandmask hos hund och Welpan för behandling mot rundmask hos valpar och unga hundar.

Drontal-serien mot mask

DRONTAL-SERIEN MOT MASK

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar och katter. I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Drontal-serien består av Droncit vet. för behandling mot bandmask hos hund och katt, Drontal vet. för kombinationsbehandling mot rund- och bandmask hos katt, Dronbits för kombinationsbehandling mot både rund-och bandmask hos hund och Welpan för behandling mot rundmask hos valpar och unga hundar.

Droncit vet. 50 mg tabletter (prazikvantel)till katt och hund. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion. (QP52AA01). Indikationer: För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Taenia, Echinococcus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides. Biverkningar: Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma. Dräktighet och laktation: Kan administreras under dräktighet och digivning. Dosering: 1 tablett/10 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller inblandat i foder. Datum för översyn av produktresumén: 2014-09-08.

Drontal vet. 230 mg/ 20 mg tabletter (pyrantelembonat / prazikvantel) till katt. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektion orsakad av rundmask och bandmask såsom: Spolmask (T. cati), hakmask (A.tubaeforme, A.braziliense), bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.spp., J.spp.). Kontraindikationer: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Biverkningar: Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Dosering: Engångsdos 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret. Datum för översyn av produktresumén: 2015-06-12.

Dronbits 150 mg/144 mg/50mg tabletter/Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg tabletter (febantel / pyrantelembonat / prazikvantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar. Spolmask (T.canis, T.leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M. multiceps). Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma. Dräktighet och laktation: Säkerheten har inte undersökts under den första och andra trimestern. Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten Dosering: Dronbits 150 mg/144 mg/50mg: 1 tablett/10 kg kroppsvikt som engångsdos. Dronbits 525 mg/504 mg/175: 1 tablett/35 kg kroppsvikt som engångsdos. Datum för översyn av produktresumén: Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg: 2016-08-26; Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg 2017-10-25.

Welpan vet. 15 mg/ml/5 mg/ml oral suspension (febantel / pyrantel) Receptfri. Farmakotera­peutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AF02). Indikationer: För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av mask såsom: Spolmask (T.canis, T.Leonina), hakmask (U.stenocephala, A. caninum), piskmask (T.vulpis). Kontraindika­tioner: Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin. Försiktighetåtgärder: Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg. Dräktighet och laktation: Använd inte till dräktiga eller digivande tikar. Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré). Dosering: 1 ml suspension per kg kroppsvikt ges direkt i munnen som engångsdos. Till följd av parasit överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. Datum för översyn av produktresumén: 2013-12-12.

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. Ombud: Bayer A/S, Danmark, Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: www.fass.se.