Faran med fästingbett Lär dig mer om fästingburna sjukdomar Faran med fästingbett Lär dig mer om fästingburna sjukdomar

Faran med fästingbett

Lär dig mer om fästingburna sjukdomar

Just nu är fästingarna många till antalet. De finns i skogen, trädgården och andra grönområden med hög vegetation. Där sitter de redo att bita sig fast och suga blod, det som är en näringskälla för fästingen kan bli en obehaglig upplevelse för dig och din hund. Fästingbett kan nämligen överföra många olika sjukdomar. Visste du även att alla fästingmedel inte skyddar lika bra mot till exempel Borrelia?

Den mest förekommande fästingen i Sverige är den allmänna fästingen (lxodes ricinus). Den allmänna fästingen är en parasit som livnär sig på blodet från sitt värddjur, som kan vara en hund eller människa. Blodet är en livsviktig näringskälla för fästingen, då den behöver näringen för att kunna utvecklas och producera ägg.

Fästingburna sjukdomar

I Skandinavien finns tre särskilt förekommande fästingburna sjukdomar som bör uppmärksammas: Borrelia, Anaplasma och TBE (Tick-Borne Encephalitis).

Borrelia är en vanligt förekommande infektion. Upp emot en tredjedel av alla fästingar kan bära på borrelia*.

Anaplasma är också en vanligt förekommande infektionssjukdom som kan överföras till hundar.

TBE är ett virus som orsakar hjärninflammation. De största riskområden i Sverige är Stockholms, Södermanlands och Uppsala län där 70-80 procent av rapporterade TBE-fall kommer från.  Viruset finns dessutom på Åland, i de baltiska länderna samt i Ryssland och Centraleuropa1.

Alla fästingmedel skyddar inte lika bra

Det är inte alla fästingmedel som skyddar lika bra mot fästingburna sjukdomar. Vissa medel kräver att fästingarna biter sig fast för att de ska dö, andra verkar redan innan fästingar bitit sig fast genom att avvisa dem. Det fungerar ungefär som myggmedel. Den önskvärda effekten är att medlet ska verka innan myggen bitit, inte efter. Därför är det viktigt att skydda din hund och katt med ett förebyggande fästingmedel som avvisar och dödar fästingar innan de biter sig fast. Det minskar risken för fästingburna sjukdomar.

Hur lång tid tar det för fästingen att överföra smittan?

Det är allmänt känt att fästingar ska tas bort inom 24 timmar för att förhindra att bli smittad av fästingburna sjukdomar. Dessvärre är detta inte tillräckligt för att vara helt säker, eftersom det finns flera förhållanden som gör att sjukdomen kan överföras tidigare. TBE överförs till exempel omedelbart efter att fästingen har bitit sig fast i huden*.

__________________

1: Källa: 1177.se

FLER ARTIKLAR FOR DIG