Kattens lungmask Kattens lungmask

Kattens lungmask

(Aelurostrongylus abstrusus) är en parasit som påverkar din katts lungor och luftvägar. Lungmask är inte dödligt, men kan vara mycket irriterande för din katt.
Alla katter kan smittas med lungmask, men det är främst katter som går ute och jagar byten som mus och fåglar som drabbas.

Hur blir katten smittad?

Sniglar är en särskild mellanliggande orsak till kattens lungmask. De kan uppta de smittsamma larverna från infekterade katters avföring och blir därmed smittbärare. Men även möss och fåglar som äter sniglar kan bli smittbärare.

När katten äter en infekterad mus eller fågel så frigivs larverna i magtarmkanalen och vandrar därifrån till luftvägarna och lungvävnaden. De nykläckta larverna irriterar kattens luftvägar, vilket innebär att de hostar och sen sväljer ner dem. Då kommer larverna ner i magen och ut med avföringen.

Hur blir katten smittad?

Symtom på kattens lungmask

Symtom på kattens lungmask
Behandling

Behandling

Det finns olika typer av läkemedel som kan behandla katter med lungmask, men alla behandlingsmedel mot mask har inte effekt på just lungmask. Lungmasks behandling kan du få hos veterinären, antingen i form av en tablett eller en spot on, som droppas på huden i din katts nacke. För de katter som är allvarligt drabbade av lungmask kan ytterligare medicinering och sjukvård vara nödvändig. Prognosen för lungmask hos katter är dock god och man ser sällan dödsfall.

Behandling

Det finns olika typer av läkemedel som kan behandla katter med lungmask, men alla behandlingsmedel mot mask har inte effekt på just lungmask. Lungmasks behandling kan du få hos veterinären, antingen i form av en tablett eller en spot on, som droppas på huden i din katts nacke. För de katter som är allvarligt drabbade av lungmask kan ytterligare medicinering och sjukvård vara nödvändig. Prognosen för lungmask hos katter är dock god och man ser sällan dödsfall.

Behandling

Om du är bekymrad över om din katt har smittats med lungmask, eller om du har ytterligare frågor kring symtom, förebyggande och behandling, bör du kontakta in väteriner.