Loppor hos katt Ett problem som bör förebyggas Loppor hos katt Ett problem som bör förebyggas

Loppor hos katt

Ett problem som bör förebyggas

Loppor är ett problem för många husdjursägare. Har du en utekatt som strosar runt i naturen är risken stor att den tar med loppor hem.

Den vanligast förekommande lopparten är kattloppan (Ctenocephalides felis), den är som mest utbredd i de södra delarna av landet.

En enda loppa kan snabbt förvandlas till 1000. Det är därför det är viktigt att använda en riktad behandling så att vi med gemensam kraft kan bekämpa dessa parasiter.

Din katt kan bli smittad av loppor året runt men det är först när den får med sig loppor inomhus som problemet tar fart på riktigt. Vuxna loppor, som lever på katten, utgör endast 5 % av loppangreppet, resterande 95 % utgörs av ägg, larver och puppor i djurets omgivning. Loppor kan därför snabbt sprida sig i hemmet och leda till stora bekymmer för hela familjen.

Symtom på loppangrepp

Katter kan visa symtom i form av hudirritation och kliande – oftast runt huvud, hals och nacke. I kattens päls kan du även se avföring från loppor, som till utseendet påminner om kaffesump.

Katter visar dock sällan symtom på loppbett. Oftast kliar sig katten bara om den utvecklar allergi mot loppornas saliv. Katter är dessutom bra på att vårda sig och får därför ofta bort en stor del av lopporna och deras avföring i samband med den dagliga pälstvätten. Detta kan göra det svårare att upptäcka vuxna loppor på katten och fastställa en diagnos.

Katters vaga eller uteblivna symtom kombinerat med att loppor i djurets päls kan vara svåra att upptäcka gör att problemet kan hinna utvecklas innan det upptäckts. Därför är det viktigt med förebyggande behandlingar, så att du kan förhindra angreppet innan det uppstår.

Loppallergi och bandmask

Katter kan, som tidigare nämnt, utveckla allergi mot loppor som en reaktion på saliv som loppan utsöndrar i samband med att den suger blod. Om en katt har loppallergi kan den reagera kraftigt redan från det första loppbettet. Reaktionen är vanligtvis kliande och obehag i sådan grad att det kan orsaka pälsavfall och skador på huden.

Loppor kan dessutom vara så kallade mellanvärdar för bandmask. Så är fallet när loppor äter bandmaskägg som utvecklas till larver i loppan (mellanvärden). Larverna vandrar i mellanvärden (t.ex. i muskelvävnaden). När katten (värden) tvättar sig och får i sig lopporna, smittas även den med bandmask. Först när det syns spår av bandmask i kattens avföring märker man att katten har en bandmaskinfektion.

Loppangrepp bör förebyggas

Det finns åtskilliga behandlingsformer och produkter mot parasiter. När det gäller loppor, är det klokt att förebygga. Om du har en utekatt är loppor nämligen ett problem som är nästintill omöjligt att undvika. Loppor är också ett problem som snabbt kan växa om det inte förebyggs i tid.

Hur skyddar och behandlar du mot loppor?

Med Seresto kan du enkelt förebygga och behandla din katt mot loppor. Seresto är ett fästing- och lopphalsband som skyddar i upp till 8 månader. Halsbandet är säkert att använda och har två inbyggda säkerhetsmekanismer som gör att halsbandet utvidgas eller går av om katten skulle fastna. Seresto dödar både de loppor som lever i djurets päls och de lopplarver som lever i kattens omgivning.

Seresto är fortsatt aktivt även om katten blir blöt efter till exempel ett kraftigt regnfall.

Förutom att behandla katten mot loppor är det också viktigt att behandla omgivningen runt omkring där loppangreppet är som störst. Var noga med att dammsuga, särskilt i kattens nära omgivning samt att tvätta mattor, korgar, kuddar och andra underlag i minst 60 grader. Det är viktigt att alla katter och hundar i hushållet behandlas samtidigt. Obehandlade djur kan nämligen få med sig nya loppor in i hushållet igen och då fortsätter angreppet.

FLER ARTIKLAR FOR DIG