Fakta om mask Fakta om mask

FAKTA OM MASK

DE MEST FÖREKOMMANDE TYPER
av inälvsmask hos hund och katt är:

Spolmask

Läs mer

Spolmask

Hakmask

Läs mer

Hakmask

Piskmask

Läs mer

Piskmask

Bandmask

Läs mer

Bandmask
Vissa typer av vuxna honmaskar kan lägga upp Vissa typer av vuxna honmaskar kan lägga upp

Vissa typer av vuxna honmaskar kan lägga upp till
85.000
ägg om dagen

Vissa maskar kan
bli upp till
5 meter långa
inuti tarmen
Det är lika långt
som en husvagn!
Loppor kan ofta bära på larvstadier av bandmask. Om din hund eller katt råkar svälja en infekterad loppa, kan det utvecklas bandmask i magen.
Avföring från ett infekterat djur kan finnas i Jorden och visa typer av maskägg kan ligga vilande i upp till ett år. Om din hund eller katt sväljer jord kan den bli infekterad.
Tikar kan smitta sina valpar med spolmask redan innan de blivit födda. Larvstadier av masken kan ligga vilande i musikelvävnaden hos vuxna hundar och kan ta sig genom livmoderväggen till de växande valparna. På detta sätt blir nästan alla valpar infekterade med spolmask. Valpar och kattungar kan även infekteras med spolmask av sin mamma genom mjölken när de diar.
Om din hund eller katt jagar och äter en mus, fågel eller kanin, kan den drabbas av inälvsmask. Dessa bytesdjur är ofta bärare av inälvsmasklarver.
I många fall märks inga yttre tecken på en maskinfektion, även om de lever inuti din hund eller katt. Ibland kan man se visa typiska symtom, som kan vara:
Minskad aptit
En framskriden maskinfektion kan få din hund eller katt att känna sig uppsvälld och då kan de tappa matlusten
Kräkningar
Ibland kan maskinfektionen orsaka kräkningar och ibland kan hela spolmaskar komma upp när de kräks
Svullen mage
Det är inte ovanligt att kattungar och hundvalpar får en svullen mage av spolmask
Sämre päls
Om maskinfektionen leder till undernäring hos din hund eller katt, kan pälsen börja se matt och livlös ut.
Åker kana
Din hund kan börja dra baken längs marken eller golvet, det kan bero på en bandmaskinfektion som ger klåda.
Överdriven tvättning av baken
Om din hund eller katt verkar tvätta sin bak oftare än vanligt, kan detta bero på att det kliar på grund av en maskinfektion.
Diarré
Diarré orsakad av maskinfektion är särskilt vanlig hos valpar och kattungar.
Vissa maskar är zoonotiska, vilket betyder att de kan överföras till människa. Små barn löper störst risk att bli infekterade.
Den största risken för människa är infektion av spolmasken Toxocara. Det är en sällsynt infection som kan orsaka huvudvärk, magsmåartor, hosta, feber, trötthet, synproblem och i extrema fall blindhet. Kontakta värdcentralen om du upplever någor av dessa symptom.
Infektion av spolmask hos människa kan ske om man råkar svälja maskägg. Äggen kan finnas i jord men också i djurets päls, så tvätta alltid händerna innan du äter efter att ha klappat en hund eller katt.

DRONTAL-SERIEN MOT MASK

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar och katter. I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Drontal-serien består av Droncit vet. för behandling mot bandmask hos hund och katt, Drontal vet. för kombinationsbehandling mot rund- och bandmask hos katt, Dronbits för kombinationsbehandling mot både rund-och bandmask hos hund och Welpan för behandling mot rundmask hos valpar och unga hundar.

Drontal-serien mot mask

DRONTAL-SERIEN MOT MASK

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar och katter. I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Drontal-serien består av Droncit vet. för behandling mot bandmask hos hund och katt, Drontal vet. för kombinationsbehandling mot rund- och bandmask hos katt, Dronbits/Drontal Comp. Forte vet. för kombinationsbehandling mot både rund-och bandmask hos hund och Welpan för behandling mot rundmask hos valpar och unga hundar.