Om fästingburna sjukdomar Om fästingburna sjukdomar

Om fästingburna sjukdomar

En sjukdom som överförs till djur eller människor från fästingar kallas för en fästingburen sjukdom. Det är ett av de viktigaste skälen till att du behöver skydda ditt husdjur från fästingar.

Vad är fästingburna sjukdomar?

Tanken på  att bli biten av en fästing är inte trevlig, men ännu värre är tanken om att bli smittad av de sjukdomar som fästingar kan överföra genom saliven i deras bett. Sjukdomar som borrelia, anaplasma och TBE. Det är inte alla fästingbett som är farliga, men det finns en potentiell risk för att ett bett kan göra dig, din hund eller katt sjuk. Studier i Sverige visar att ungefär 10-20% av alla fästingar bär på borrelia bakterien och antalet fästingar har tiodubblats under de senaste 20 åren1. Särskilt i riskområdena Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

När du har ett husdjur är risken stor att de släpar in fästingar  inomhus, som i värsta fall kan krypa över till en familjemedlem. Att bli smittad med en fästingburen sjukdom kan minimeras om du skyddar ditt husdjur med Seresto, som har en fästingavvisande egenskap. På så sätt minimeras risken för både fästingbett och att fästingen följer med inomhus.

Här är de vanligaste fästingburna sjukdomarna i Sverige

Borrelia-bakterien överförs via fästingbett och kan smitta både människor, katter och hundar. Vanligtvis är överföringstiden 24 timmar från det att fästingen bitit sig fast. Sjukdomen ger vanligen symtom efter 2-18 veckor. Symtomen på borrelia är feber, trötthet, svullna lymfkörtlar, ömhet i muskler och leder samt eventuellt förlamning och förändrat beteende.

Anaplasma är en bakterie som kan drabba både människor, katter och hundar. Smittan överförs som vid borrelia, tidigast 24 timmar efter att fästingen bitit sig fast. Symtomen är feber, tecken på smärta, stelhet, ömhet och nedsatt motionslust. Symtomen visar sig 1-2 veckor efter att fästingen bitit sig fast.

TBE är ett virus som även är känt som fästingburen hjärninflammation. Viruset kan drabba människor, katter och hundar. Överföringen sker så snart fästingen bitit sig fast. Viruset kan orsaka krampanfall och förlamning. Symtomen visar sig 1-2 veckor efter att fästingen bitit sig fast.
Fästingburna sjukdomar

Kom ihåg att skydda din fyrbenta vän om du ska ut och resa

Fästingburna sjukdomar är ett stort problem i nästan alla länder i Europa.

Beroende på var du bor är vissa sjukdomar vanligare än andra. Men även om du bor i ett land som har en låg förekomst av en viss sjukdom, kan ditt husdjur ändå vara i riskzonen.

Fästingburna sjukdomar sprids bland husdjurspopulationer i Europa och runt om i världen. Detta kan bero på klimatförändringar men också på att många tar med sig sina husdjur när de reser.

Tar du din hund eller katt med söderut på semester är ett en bra idé att tala med din veterinär och se till så att din fyrbenta vän har det skydd som krävs för de parasiter som finns i det land ni ska resa till. En god idé är att använda ett fästingavvisande skydd som Seresto, som avvisar fästingen innan den biter.

__________________________________

Källa 1: Naturhistoriska riksmuseet och Smittskyddsinstitutet.

FLER ARTIKLAR FOR DIG