Piskmask Piskmask

PISKMASK

Piskmask

VAD ÄR PISKMASK?

Piskmask som också är en typ av rundmask förekommer men är sällsynt hos svenska. Masken är vanligare hos importhundar och smittan kan spridas i kennlar där dessa finns. Infektion sker genom att hunden får i sig ägg från en smittad omgivning.

SYMTOM AV PISKMASK

Vid infektion med piskmask syns sällan några symtom på hunden. En kraftig infektion kan leda till aptitlöshet, uttorkning och vattnig eller blodig diarré. Vid misstanke om infektion kan du kontakta din veterinär. Ägg från piskmask kan leva kvar väldigt länge i omgivningen vilket innebär, att du kan behöva behandla hunden mot piskmask igen efter fyra veckor om smittan finns kvar, samt följa upp 4 månader efter behandling för att konstatera att smittan är borta.

MASK FAKTA

Ägg

En spolmaskhona kan producera svindlande 85.000 ägg per dag

Mus

Ditt husdjur kan få inälvsmask om de äter en mus, fågel eller en kanin

Mask

Visste du att vissa typer av bandmask kan bli upp till 4,5 meter långa?