Så avmaskar du din katt Så avmaskar du din katt

Så avmaskar du din katt

Katter kan komma i kontakt med oönskade parasiter när de vistas i naturen. Din katt riskerar då att få en maskinfektion. Drontal vet innebär effektiv avmaskning mot band- och rundmaskar i Sverige, inklusive Rävens dvärgbandmask.

Hur vet man att katten är smittad med bandmask?

Som regel visar katten inga symtom. De större bandmaskarterna syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja i avföringen eller pälsen under svansen. Andra bandmaskar, som t.ex. Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat. Du kan själv avmaska vid symptom eller misstanke om mask. Prata med din veterinär om du är osäker.

Rävens dvärgbandmask förekommer lokalt i olika delar av Sverige (Småland, Dalarna, Södermanland, Småland och Västergötland/Bohuslän) och man kan med fördel avmaska när man rör sig i smittade områden. Rävens dvärgbandmask kan smitta till människor.

Hur får katten mask?

Om din katt jagar och äter en mus, fågel eller annat bytesdjur, kan den drabbas av en maskinfektion. Dessa bytesdjur är ofta bärare av smittsamma masklarver. Avföring från ett maskinfekterat djur kan även finnas i jorden och innehålla maskägg. Vissa sorter av maskägg överlever flera år i jorden. Om en katt får i sig jord kan den alltså också bli smittad av mask.

Drontal vet. till katt är en enkel engångsbehandling mot i Norden förekommande band- och rundmaskar inklusive Rävens dvärgbandmask. Tabletten kan ges med eller utan mat.

Drontal vet. finns att köpa receptfritt på apoteket.

FLER ARTIKLAR FOR DIG