Så kan din hund smittas när den jagar Så kan din hund smittas när den jagar

Så kan din hund smittas när den jagar

En jagande hund kan riskera att drabbas av maskinfektion. Läs mer om hur du avmaskar och håller hunden frisk här.

Hur får hunden mask?

Om din hund jagar och äter en gnagare, fågel eller ett annat bytesdjur, kan den drabbas av en maskinfektion eftersom dessa bytesdjur ofta bär på smittsamma larver.

Hur vet man om hunden har mask?

Som regel visar de inga symtom. De större arterna syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja i avföringen eller pälsen ¬under svansen. Andra bandmaskar, till exempel Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat. Du kan själv avmaska din hund vid symptom eller misstanke om mask. Prata med din veterinär om du är osäker.

Rävens dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask förekommer lokalt i olika delar av Sverige (Småland, Dalarna, Södermanland, Småland och Västergötland/Bohuslän) och man kan med fördel avmaska när man rör sig i smittade områden. Rävens dvärgbandmask kan smitta till människor.

Hur avmaskar man?

Droncit vet. till hund och katt är en enkel och riktad behandling mot alla i Norden förekommande bandmaskar inklusive Rävens dvärgbandmask. Tabletten kan delas och ges med mat.

FLER ARTIKLAR FOR DIG