Spolmask hos katt Spolmask hos katt

Spolmask hos katt

Spolmask (Toxocara alt. T. mystax) är en parasit som särskilt påverkar kattungar och unga katter. Spolmask hos vuxna katter är mer sällsynt. Spolmasken lever i djurets tarmkanal, där masken kan växa sig upp till 12 centimeter lång.

Hur blir katten smittad?

Spolmaskssmitta sker oftast genom bytesdjur som din katt fångar, så som möss och fåglar, genom ägg i omgivningen eller genom överförsel av spolormslarver från mjölken till kattungen. Spolmaskens ägg utsöndras genom dess överföring, varefter de tas upp en katt direkt eller genom en mellanhand. Om en katt får tänderna i till exempel en infekterad fågel så överförs masken till katten, där den kan utvecklas och lägga ägg.

Om en katt blivit infekterad av ägg från dess omgivning så utvecklas de genom att färdas genom kroppen, bland annat till kattens lungor. I lungorna irriterar masken katten så att den hostar och sen sväljer, vilket innebär att katten får ner dem i tarmen. Cykeln börjar sedan om från början när nya ägg sprids med kattens avföring.

Hur blir katten smittad?

Känner du till symtomen?

Symtomen kan ofta vara vaga – särskilt hos vuxna katter, eftersom de är mer motståndsfulla mot maskarna. Yngre katter påvisar fler och tydligare symtom.

Symtom på spolmask kan vara:

  • Diarré
  • Hosta
  • Trötthet
  • Torr/matt päls
  • Synlig näthinna
  • Hos kattungar katt tillväxten hämnas
Känner du till symtomen?
Diagnosticering och behandling

Diagnosticering och behandling

Diagnos ställs genom att man upptäcker maskar direkt i avföringen eller genom ett avföringsprov. Provet kan avslöja maskägg, och du kan snabbt få ett svar på testet.

Spolmask kan behandlas mycket effektivt och det finns receptfria läkemedel att köpa på apoteket.

Diagnosticering och behandling

Diagnos ställs genom att man upptäcker maskar direkt i avföringen eller genom ett avföringsprov. Provet kan avslöja maskägg, och du kan snabbt få ett svar på testet.

Spolmask kan behandlas mycket effektivt och det finns receptfria läkemedel att köpa på apoteket.

Diagnosticering och behandling

Om du oroar dig för att din katt smittats av spolmask eller har ytterligare frågor kring symtom, förebyggelse och behandling, bör du kontakta din veterinär.