Spolmask hund och katt Spolmask hund och katt

SPOLMASK

Av rundmaskarna är spolmask den vanligaste hos hund och katt. Den vanligaste hos hundar heter Toxocara canis och blir normalt ca 10 cm lång. Den uppmärksammas oftast hos valpar, framförallt i miljöer där många hundar vistas tillsammans som till exempel en kennel. Hos katter heter den vanligaste spolmasken Toxocara cati och blir normalt 6–10 cm lång. Spolmasken smittar som ägg eller larver från andra hundars och katters avföring, från smittade bytesdjur eller från omgivningen.

Spolmask

SÅ SMITTAR SPOLMASK

En valp kan smittas av spolmask redan i livmodern. Hos tiken ligger maskinfektionen vilande i kroppen, när hunden sedan blir dräktig vandrar larverna till livmodern och fostren. Valpar kan även smittas via modersmjölken. Vuxna hundar kan smittas av spolmask om de äter ett annat djur, t.ex. smågnagare, som bär på smittan. Det är också möjligt för vuxna hundar att smittas av spolmask om de äter spolmaskägg. Avföring från ett maskinfekterat djur kan finnas i jorden och innehålla spolmaskägg, vilka kan överleva flera år i jorden. Om en hund får i sig jord kan den alltså bli smittad av mask.

Var femte utekatt i Sverige är smittad med spolmask*. Katter smittas med spolmask redan som kattungar via modersmjölken, men till skillnad från hundar så smittas inte fostren i livmodern. Vuxna katter kan precis som hundar smittas av spolmask om de äter en smågnagare som är infekterad. När det gäller dräktiga katter, så bör katten undersökas för mask eller avmaskas precis innan förlossningen. Kattungar kan avmaskas från 4-6 veckors ålder.

Spolmask från hund och katt kan smitta till människor, framförallt barn, och i sällsynta fall orsaka sjukdom. Därför är det viktigt att avmaska vid misstanke om spolmaskinfektion för att bryta spolmaskens livscykel och förhindra att smittan sprids. 

Källa: *Grandi et al. Acta Vet Scand (2017) 59:19

MASK FAKTA

Ägg

En spolmaskhona kan producera svindlande 85.000 ägg per dag

Mus

Ditt husdjur kan få inälvsmask om de äter en mus, fågel eller en kanin

Mask

Visste du att vissa typer av bandmask kan bli upp till 4,5 meter långa?