Vad gömmer sig i jorden? Vad gömmer sig i jorden?

Vad gömmer sig i jorden?

Maskägg från bl. a. spolmask kan finnas gömda i jorden i flera år och innebär därför en smittrisk för din hund.

Hur får hunden mask?

Om din hund jagar och äter t.ex. en fågel, gnagare eller annat bytesdjur, kan den drabbas av en maskinfektion eftersom dessa bytesdjur ofta bär på smittsamma masklarver. Avföring från ett maskinfekterat djur kan även finnas i jorden och innehålla maskägg från bland annat spolmask. Vissa typer av rundmaskägg överlever flera år i jorden. Om en hund får i sig jord kan den alltså bli smittad av mask.

Hur vet man om hunden har mask?

Som regel visar hunden inga tydliga symtom. De större arterna av bandmask syns som rörliga ”risgryn” eller som en kedja av ”risgryn” i avföringen eller pälsen ­under svansen. Andra bandmaskar, till exempel Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns för blotta ögat.

Rundmaskinfektioner ger inga symptom hos vuxna djur utom i ovanliga fall, däremot kan de vara dödliga för valpar och hämma deras tillväxt. Därför bör valpar alltid avmaskas. Det rekommenderas att valpar avmaskas 1-2 gånger efter flytt från uppfödaren även om den redan behandlats där.

En långt framskriden maskinfektion kan visa sig på dessa sätt:

  • minskad aptit
  • kräkningar
  • svullen mage
  • sämre päls
  • åker kana på rumpan
  • överdriven tvättning av baken
  • diarré

Dronbits och Drontal Comp. Forte vet. till hundar är enkla och riktade behandlingar mot alla rund- och bandmaskar förekommande i Norden, inklusive rävens dvärgbandmask.  Dosering: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt och 1 tablett per 35 kg kroppsvikt. Tabletten kan vid behov delas och ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret.

Welpan vet. till valpar är en enkel flytande behandling mot rundmask.

FLER ARTIKLAR FOR DIG