Vad vet du om fästingar? Vad vet du om fästingar?

Vad vet du

om fästingar?

Du har säkert hört talas om dem, stött på dem och du vet nog att några av dem kan vara farliga. Men vad mer vet du om fästingar? Här kan du lära dig mer om fästingar och de sjukdomar som dem kan föra med sig till både oss människor och våra husdjur.

Vad är en fästing?

Fästingar hör till de mest vanliga parasiter hos hundar. I Sverige är fler än 90 % av fästingar från arten allmän fästing (lxodes ricinus).

Fästingar är aktiva en stor del av året, så snart temperaturen stiger över 5°C. Många tror att fästingar är insekter men det stämmer inte. Fästingar är släkt med spindlar och klokrypare, alla tre tillhör släktet spindeldjur. Fästingar är parasiter och livnär sig på bekostnad av näring från andra djur. Deras bett kan överföra farliga sjukdomar oavsett om värden är ett djur eller en människa.

Konsekvenserna av ett fästingbett

När en fästing biter sig fast för att suga blod skär den sönder blodkärlen under huden så att blod ansamlas. För att inte blodet ska levra sig sprutar fästingen in saliv som innehåller ämnen som förhindrar blodet från att koagulera. Detta gör det enkelt för fästingen att suga i sig blodet. Saliv från fästingar kan innehålla organismer som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Fästingen kan sitta kvar i flera dagar men vissa sjukdomar överförs i stort sett omedelbart. Den allmänna fästingen, som kan sprida TBE-virus smittar omedelbart medan Borrelia kan smitta efter ett dygn. För människor finns det vaccin mot TBE men detsamma gäller inte för hundar eller katter.

Fästingens utvecklingsstadier

Fästingen genomgår tre stadier i sitt liv, från larv till nymf och sedan till vuxen fästing. För att utvecklas till nästa stadie behöver fästingen näring som den får genom att suga blod. En fästing lever i cirka 2-3 år och blir i vuxen storlek 3-4 mm.

  1. Ägg: Fästingen lägger sina ägg i skogen, dolt i hög vegetation. Inom 2-3 veckor kläcks tusentals små larver från äggen.
  2. Nymf: Larverna genomgår inom loppet av ett år nästa stadie som nymf. Nymferna övervintrar som regel i naturen innan den fäster sig vid ett nytt värddjur.
  3. Vuxen fästing: Samma eller efterföljande sommar utveckals nymfen till vuxen fästingen. Den vuxna honan suger blod från så kallade värddjur och lägger sedan sina upp emot 2000-3000 ägg. Detta fullgör livscykeln.

Var finns fästingar?

Du kan stöta på den allmänna fästingen överallt i Sverige, oftast i fuktig och hög vegetation i skuggiga områden där värddjur som harar och rådjur brukar röra sig. Ett exempel på sådan miljö är lövskog med tät undervegetation men fästingar trivs även bra i stadsnära miljöer som parker. Husdjur får lätt fästingar när de rör sig genom vegetationen. Antalet fästingar har tiodubblats under de senaste 20 åren och det gäller att skydda både din fyrbenta vän och dig själv, särskilt i risk-områdena Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. 70-80 procent av rapporterade TBE-fall kommer från dessa områden.

Hur hittar fästingar sina offer?

När fästingar ska finna ett värddjur att suga blod från, kryper de upp till toppen av ett högt grässtrå. Där sitter de med frambena utsträckta och väntar på ett förbipasserande värddjur. Fästingar reagerar på utandning och värme från potentiella värddjur. När djuret är tillräckligt nära greppar fästingen sig fast och därefter söker den i regel efter en plats där det är varmt och fuktigt. Där biter den sig sedan fast i huden för att suga blod. Fästingen sitter kvar och suger blod i 2-7 dagar innan den trillar av och lägger sina ägg.

Det är viktigt att behandla hundar med ett förebyggande medel som avvisar fästingar innan de biter och därmed minskar risken för fästingburna sjukdomar.

FLER ARTIKLAR FOR DIG