Våra produkter Våra produkter

Våra produkter

För de allra flesta djurägare är det viktigt att hålla sin hund eller katt frisk, glad och fri från parasiter. Vi vet hur mycket ditt husdjur betyder för dig och därför har vi på Bayer i många år forskat på hur vi kan skydda djur och hur vi kan se till att de håller sig friska och hälsosamma.

Hitta återförsäljare
Droncit vet. Hund och katt
Till hund och katt upp. Mot bandmask och rävens dvärgbandmask.
Droncit vet. Hund och katt
Droncit vet. Hund och katt
Droncit vet. Hund och katt
Till hund och katt upp. Mot bandmask och rävens dvärgbandmask.
Dosering En tablett per 10 kg kroppsvikt
Engångsdosering
Kan ges med eller utan mat
Behandling Till hund och katt mot bandmask inklusive rävens dvärgbandmask.
Innehåller Prazikvantel.
Drontal vet. Katt
Till katt. Mot rund- och bandmask.
Drontal vet. Katt
Drontal vet. Katt
Drontal vet. Katt
Till katt. Mot rund- och bandmask.
Dosering En tablett per 4 kg kroppsvikt
Engångsdosering
Kan ges med eller utan mat
Behandling Till katt mot rund- och bandmask
Innehåller Prazikvantel och pyrantelembonat
Seresto Hund och katt upp till 8 kg
Till hund och katt upp till 8 kg. Mot fästingar, loppor, lopplarver och löss.
Seresto Hund och katt upp till 8 kg
Seresto Hund och katt upp till 8 kg
Seresto Hund och katt upp till 8 kg
Till hund och katt upp till 8 kg. Mot fästingar, loppor, lopplarver och löss.
Dosering 1 halsband, 38 cm långt
Behandling Till hund och katt upp till 8 kg. Mot fästingar, loppor, lopplarver och löss.
Innehåller Imidakloprid och flumetrin.